Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - 2022

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt „POVEZ“ jehož prostřednictvím již firma Koma Industry vzdělávala své zaměstnance v minulých letech. Tato forma vzdělávání se osvědčila jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace a tím posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

POVEZ II, ač je administrativně velmi náročný s příspěvkem ve výši 85 % na vzdělávací aktivitu a 100 % na mzdové náklady je pro firmy a jejich zaměstnance velmi výhodný.

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly.

Zaměstnanci firmy Koma Industry jsou konkrétně od letošního roku zapojeni do 18-ti kurzů, další 3 jsou v řešení. Mezi realizované kurzy patří:

 • Hydraulické proporcionální ventily
 • Metoda svařování ZK111, ZK135, ZK 311
 • Opakovací školení 111, 135, 311
 • Základy Inventor
 • EN ISO 9606
 • Obsluha tlakových nádob stabilních
 • Provoz a údržba hydraulických mechanismů
 • Pneumatika
 • Regulační technika v hydraulických systémech
 • Obsluha pracovních plošin
 • EN ISO 9606-1 141 P FW 23
 • EN ISO 9606-1 141 P BW 23
 • EN ISO 9606-1 135 T BW FM5
 • ZK 121 ESAB LAF 1001 + ESAB EB
 • Provoz a údržba centrálních mazacích systémů

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - 2022